Tổ nhà ăn

23 tháng 1, 2015

- Quản lý sử dụng tốt các tài sản, cơ sở vật chất được trang bị cho Nhà ăn, bếp ăn.

- Thực hiện hoạt động phục vụ bữa ăn hàng ngày cho học sinh Phổ thông Dân tộc Nội trú.

- Thực hiện công tác dịch vụ ăn uống trong toàn phạm vi toàn trường.

- Thực hiện các dịch vụ đời sống khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật