HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ NĂM 2017

2 tháng 1, 2018
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ NĂM 2017

HỘI NGHỊ CBVC, HĐLĐ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NĂM 2017

Thực hiện theo thông báo số 2494/TB-ĐHLN-HCTH ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về Kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức Trường ĐHLN năm 2017. Được sự đồng của Ban tổ chức Hội nghị.

Vào hồi 13h30 ngày 27 tháng 12 năm 2017 Trung tâm Dịch vụ đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, Hợp đồng lao động năm 2017. Tới dự Hội nghị có toàn CBVC, HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ gồm 38 đồng chí.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tân – Bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm đọc bản báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Trung tâm Dịch vụ. Sau đó, Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Lâm – Phó bí thư đoàn thanh niên đọc bản báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến bổ sung vào hai bản báo cáo nói trên. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong năm 2017; tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2018. Hội nghị kiến nghị Nhà trường Ưu tiên tạo việc làm cho Trung tâm Dịch vụ, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách tập trung làm công tác chuyên môn trả lại dịch vụ cho Trung tâm quản lý.

Sau khi kết thúc phần thảo luận báo cáo, Hội nghị tiến hành góp ý, sửa đổi vào bản Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học Lâm nghiệp. Về cơ bản Hội nghị nhất trí với bản Qui chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, hội nghị có hai ý kiến đề nghị Nhà trường nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung.

- Ý kiến thứ nhất, đề nghị Nhà trường chi trả chế độ khen thưởng cho CBVC, HĐLĐ của Trung tâm Dịch vụ đạt các danh hiệu thi đua hàng năm.

- Ý kiến thứ hai, đề nghị bổ sung thêm danh mục chi phụ cấp độc hại cho người lao động làm nhiệm vụ như: Nấu ăn cho học sinh khối PTDTNT, lao động làm nhiệm vụ cắt cỏ bằng máy và lao động quét dọn vệ sinh môi trường.

Kết thúc phần thảo luận báo cáo và góp ý sửa đổi bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học Lâm nghiệp. Đồng chí Trịnh Nhân Huy – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ đọc bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công đoàn 2018 của Trung tâm Dịch vụ và phát động phong trào thi đua của đơn vị.

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị CBVC, HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ năm 2017 đã thành công rực rỡ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tân thay mặt Trung tâm Dịch vụ nêu rõ dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy  và Ban Giám hiệu Trường đại học Lâm nghiệp cam kết sẽ hoàn thành tốt nghị quyết Hội nghị đã đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trung tâm Dịch vụ.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị CBVC, HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ năm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 12 năm 2017


Chia sẻ

Tin nổi bật