Thông báo về việc đăng ký ở nội trú học kỳ II năm học 2017 - 2018

24 tháng 1, 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký ở nội trú Học kỳ II năm học 2017 – 2018

 

 

Trung tâm Dịch vụ thông báo về việc đăng ký ở nội trú học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

 

  1. Đối tượng, thủ tục đăng ký
  1. Đối với sinh viên đang ở nội trú- Sinh viên đang ở nội trú đăng ký trực tiếp với Cán bộ Quản lý nhà.

- Sinh viên đã nộp lệ phí 10 tháng tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải đăng ký.

- Sinh viên mới nộp lệ phí 6 tháng (học kỳ I) phải đăng ký để thực hiện hợp đồng ở nội trú học kỳ II.

   b. Đối với sinh viên đang ở ngoại trú

- Trực tiếp mang thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân đến đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, nhà C2 Khu Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Những sinh viên bị kỷ luật do vi phạm qui chế HSSV đã bị nhà trường xử lý hoặc đã bị Trung tâm Dịch vụ xử lý bằng hình thức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong năm 2017 sẽ không được đăng ký.

 

    2. Thời hạn đăng ký

- Đối với sinh viên đang ở nội trú: Từ ngày 16/01 đến hết ngày 09/02/2018.

- Đối với sinh viên đang ở ngoại trú: Từ ngày 16/01 đến hết ngày 28/02/2018.

 

    3. Ghi nhận xét sổ đăng ký nơi ở học kỳ I năm học 2017 – 2018

Sinh viên nộp sổ theo từng phòng cho Cán bộ quản lý nhà ghi nhận xét.

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật