HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ NĂM 2017 2 tháng 1, 2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ NĂM 2017

Đọc tiếp
Đại hội Công đoàn. 6 tháng 9, 2017

Đại hội Công đoàn Trung tâm Dịch vụ...

Đọc tiếp

Tin nổi bật