Thông báo về việc ghi nhận xét “sổ đăng ký nơi ở” cho sinh viên nội trú

6 tháng 6, 2017

Trung tâm Dịch vụ thông báo về việc ghi nhận xét vào "sổ đăng ký nơi ở" học kỳ II năm học 2016 – 2017, như sau:

  1. Về thời gian thực hiện: Từ ngày 01 đến ngày 15/6/2017
  2. Phương thức thực hiện: Sinh viên nộp sổ theo từng phòng/nhà cho cán bộ quản K, cán bộ quản K tập hợp, ghi nhận xét. Tổ trưởng Tổ KTX ký xác nhận sau khi kiểm tra lời ghi nhận xét của quản K (căn cứ vào sổ ghi chép kết quả kiểm tra nội vụ hàng tuần/tháng, sổ ghi chép của Đội tự quản) sinh viên cần xem lại nhận xét của Quản ca và có ý kiến phản hồi với Tổ trưởng tổ KTX.
  3. Những trường hợp chuyển ra khỏi KTX khi chưa kết thúc học kỳ: Trung tâm sẽ nhận xét, xác nhận đến thời điểm chuyển ra khỏi KTX, ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
  4. Trong trường hợp cần chứng minh có chỗ ở trong KTX. Sinh viên có thể sử dụng bản hợp đồng đã ký với Trung tâm Dịch vụ./.

 

                                                                      TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 


Chia sẻ

Tin nổi bật