Thông báo về việc đăng ký ở nội trú kỳ I năm học 2017 - 2018

6 tháng 6, 2017

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký ở nội trú kỳ I năm học 2017 – 2018

 

      Trung tâm Dịch vụ thông báo về việc đăng ký ở Nội trú học kỳ I năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Đăng ký ở nội trú học kỳ I năm học 2017 – 2018.

a)  Đối với sinh viên đang ở nội trú, đăng ký trực tiếp với cán bộ quản K theo mẫu ghi danh sách từng phòng/nhà đang ở.

b)  Đối với sinh viên ngoại trú (sinh viên đang ở bên ngoài có nhu cầu vào ở ký túc xá) mang thẻ sinh viên đến Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Khu ký túc xá trường ĐHLN để đăng ký và làm thủ tục.

c) Trung tâm Dịch vụ khuyến khich sinh viên đăng ký ở tự nguyện theo yêu cầu từ 1 - 4 sinh viên/phòng.

2. Về việc sinh viên trả phòng ở, thanh toán tiền điện, nước

a)  Sinh viên trước khi về hè phải bàn giao lại phòng ở, tài sản công cho cán bộ quản K, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, ký biên bản bàn giao phòng, tài sản, có xác nhận của Tổ KTX, đến Văn phòng Trung tâm Dịch vụ thanh toán công nợ. Trung tâm sẽ thanh toán dứt điểm các khoản (tiền điện, nước, Internet, ĐBTS…) học kỳ II năm học 2016 – 2017 đến hết ngày 28/6/2017. Nếu sinh viên làm mất, hỏng tài sản sẽ phải bồi thường theo giá trị tài sản sửa chữa hoặc thay thế.

b)  Đến hết ngày 28/6/2017, những sinh viên không bàn giao phòng/tài sản hoặc không đến thanh toán tiền điện nước, tiền đảm bảo tài sản Trung tâm sẽ không giải quyết.

3. Đăng ký ở lại trong KTX kỳ học hè năm 2017

a)  Đối tượng: Sinh viên học theo kế hoạch của Nhà trường, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hoặc làm nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

b)  Mọi đối tượng ở KTX kỳ hè đều phải trả phí theo quy định của trường và được tính theo thời gian là 1 tháng/ phòng (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 05/8/2017)

c)  Sinh viên có nhu cầu ở qua hè đăng ký trực tiếp với quản K và đến Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Khu ký túc xá làm thủ tục và nộp lệ phí.

 

                                                                              TRUNG TÂM DỊCH VỤ


Chia sẻ

Tin nổi bật