Thông báo về việc duy trì giờ tự học trong KTX

18 tháng 12, 2012
Thông báo về việc duy trì giờ học trong ký túc xá

THÔNG BÁO

V/V duy trì giờ tự học trong khu KTX

Thực hiện quy chế công tác sinh viên nội trú và kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban ngày10/10/2011, Trung tâm dịch vụ thông báo về việc duy trì giờ tự học trong khu ký túc xá, như sau:1. Quy định Giờ tự học trong khu KTX:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Buổi tối: Từ 19h00 đến 22h30, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

2. Tổ chức thực hiện: Trong giờ tự học, yêu cầu:

a. Đối với HSSV, học viên cao học: chấp hành nghiêm chỉnh nội quy KTX, quy chế công tác sinh viênnội trú. Đặc biệt lưu ý thực hiện việc không tiếp khách trong phòng ở, không chơi thể thao trong khuKTX, không gây ồn ào mất trật tự làm ảnh hưởng đến giờ tự học trong KTX

b. Đối với các quầy dịch vụ: Thực hiện việc bán hàng theo đúng các quy định tại hợp đồng với Trungtâm, nhất là về thời gian và địa điểm bán hàng.

c. Đối với Cán bộ quản lý KTX, Đội tự quản HSSV: Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, nhắc nhởHSSV thực hiện tốt nội quy, xử lý kịp thời các vi phạm. Bộ phận bảo vệ KTX kiểm tra, không chongười không có nhiệm vụ vào khu KTX.

 


Chia sẻ

Tin nổi bật