Phòng quản lý Ký túc xá

13 tháng 4, 2017

Phòng quản lý Ký túc xá gồm 11 CBVC, HĐLĐ. phòng có 01 tổ - Tổ quản lý Ký túc xá

- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong quản lý, điều hành và trực tiếp triển khai thực hiện.

- Công tác Quản lý, duy tu và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, tài sản thuộc khu vực Ký túc xá sinh viên (Nhà cửa, vật tư, tài sản...) do Nhà trường giao cho trung tâm.

 

- Tham gia thực hiện công tác dịch vụ chỗ ở trong Ký túc xá cho các đối tượng ngoài HSSV Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Công tác đảm bảo An ninh trật tự, Cảnh quan Môi trường trong khu KTX.

- Các hoạt động phục vụ đời sống, văn hóa tinh thần cho HSSV trong khu KTX.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ chung.

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

* Tổ Ký túc xá

- Bố trí xắp xếp khoa học phòng ở sinh viên, nhà khách theo quy định

 - Lập kế hoạch và bố trí chỗ ở cho HSSV, tham gia công tác quản lý sinh viên nội trú theo quy chế hiện hành.

- Thực hiện công tác quản lý HSSV, học viên ở nội trú, phối hợp với đội tự quản và phân công cán bộ trực Ca trong KTX 24/24h.

- Thông tin tuyên truyền các thông tin, thời sự khi Nhà trường, Trung tâm yêu cầu thông báo, thường xuyên mở đài ca nhạc, thời sự từ 17h15 đến 18h45 phút hàng ngày, riêng chủ nhật mở đài sáng từ 8h đến 10h30 phút, buổi chiều từ 17h đến 18h 45 phút.

- Quản lý, tham mưu duy tu sửa chữa và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tài sản (Nhà ở sinh viên và các công trình phụ, tài sản đi kèm gắn với nhà ở sinh viên) thuộc phạm vi trung tâm quản lý.

- Tham gia công tác thu tiền nhà ở, điện, nước, giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực Ký túc xá.

- Thực  hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.


Chia sẻ

Tin nổi bật