Phòng Kinh doanh dịch vụ

13 tháng 4, 2017

Phòng kinh doanh dịch vụ gồm 19 CBVC, LĐHĐ được chia làm 2 tổ: Tổ dịch vụ và Tổ nhà ăn

 

Phòng Kinh doanh dịch vụ giúp Lãnh đạo Trung tâm giải quyết những công việc chính như sau:

- Quản lý, tham mưu, giám sát, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cơ sở vật chất trong phạm vi Trung tâm quản lý.

- Phụ trách công tác cảnh quan, vệ sinh môi trường trong khu KTX

-  Đề xuất, xác định phương hướng, lập phương án tổ chức phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ một cách có hiệu quả

-  Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ đời sống; Dịch vụ căng tin, ăn uống, giải khát và các hoạt động dịch vụ đời sống khác trong Trung tâm.

-  Quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác đựợc giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường, ban Giám đốc Trung tâm phân công.

* Tổ Dịch vụ

Tổ Dịch vụ gồm 10 CBVC, HĐLĐ.

 

- Quản lý điện, nước, dịch vụ sửa chữa điện, nước trong Trung tâm quản lý.

- Thực hiện công tác vệ sinh, môi trường cảnh quan trong khuôn viên KTX

-  Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; Các hoạt động tăng gia sản xuất; Dịch vụ thương mại; Dịch vụ vận tải; Dịch vụ cho thuê tài sản; Dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, liên doanh liên kết, cho thuê địa điểm...hàng tháng đôn đốc thu tiền dịch vụ các quầy cho thuê.

-  Thực hiện các hoạt động dịch vụ đời sống; dịch vụ căng tin, ăn uống, giải khát và các hoạt động dịch vụ đời sống khác trong Trung tâm.

-  Thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ tại Nhà khách của Trung tâm.

-  Thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác đựợc giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

* Tổ Nhà ăn

Tổ gồm 08 CBVC, HĐLĐ thuộc Phòng Kinh doanh dịch vụ.

- Quản lý sử dụng tốt các tài sản, cơ sở vật chất được trang bị cho Nhà ăn, bếp ăn.

- Thực hiện hoạt động phục vụ bữa ăn hàng ngày cho học sinh Phổ thông Dân tộc Nội trú.

- Thực hiện công tác dịch vụ ăn uống trong toàn phạm vi toàn trường.

- Thực hiện các dịch vụ đời sống khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 


Chia sẻ

Tin nổi bật